* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .info, .xyz, .co.uk, .me.uk, .org.uk, .cc, .cloud, .link