* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .info, .xyz, .com.ng, .org.ng, .net.ng, .cc, .cloud, .link